Home > Books > Suas

Suas

King_Lear_CoverTá an leabhar lán le léaráidí lándaite. Tá sé soiléir, beoga, nua-aimseartha agus dírithe ar an scrúdú.

San Aonad ar an Scrúdú Cainte, tá neart comhráite samplacha, foclóir úsáideach agus cleachtaí.

Léamhtuiscintí agus Cluastuiscintí grádaithe.

Clúdaíonn an tAonad Ceapadóireachta réimse leathan ábhar nua-aimseartha le neart samplaí agus cleachtaí.

Aonad Próis agus Filíochta le hachoimrí soiléire, notaí fairsinge, ceisteanna agus freagraí samplacha.

Aonad Gramadaí cuimsitheach.

Tá dhá CD saor in aisce: ceann amháin dírithe ar an scrúdú cainte agus an dara ceann dírithe ar an gcluastuiscint.

Féach ar sampla (PDF 903 KB)

RRP: €22.99